Archív

Archive for the ‘Základní situace’ Category

Základní situace (2001)

23 března, 2009 Napsat komentář

INTERPRETACE NESUBSTANČNÍ ONTOLOGIE EGONA BONDYHO

Diplomová práce obhájená r. 2001 na Ústavu filosofie a religionistiky Filosofické fakulty Univerzity Karlovy

Obsah:

1 ÚVOD 2
1.1 METODA: 2
1.2 BONDYHO ONTOLOGICKÁ AXIOLOGIE 2
2 KRITIKA SUBSTANČNÍCH SYSTÉMŮ 3
2.1 SUBSTANCE 4
2.2 PRINCIP DOSTATEČNÉHO DŮVODU 5
2.3 NEPOCHOPITELNOST VZNIKU JEDNOTLIVIN 5
2.4 ABSOLUTNÍ SUBSTANČNÍ MONISMUS 6
2.5 HISTORICKY PODMÍNĚNÁ FIKCE 7
3 DŮSLEDKY NEEXISTENCE SUBSTANCE 8
3.1 OTEVŘENÝ VÝVOJ 8
3.2 REHABILITACE FENOMENALITY 9
3.3 AKTIVITA JEDNOTLIVIN 10
3.4 TELEONOMIE 11
4 MYŠLENÍ NEBYTÍ 12
4.1 SAMOVZNIK 12
4.2 MOŽNOST 14
4.3 PRÁZDNOTA 15
4.4 PLNOST 16
4.5 BEZE VŠECH URČENÍ 17
4.6 ZÁKLADNÍ SITUACE 17
4.7 VĚČNÁ POSIBILITA? 18
4.8 BOD 19
4.9 JEVENÍ SE 20
4.9.1 Realita pouhým jevem 21
4.9.2 Jednota a nutnost jevení 26
4.10 JEDINÝ ROZMĚR 29
4.11 SAMOPOHYB 30
5 RACIONALISMUS A ANTIAGNOSTICISMUS 32
6 ČLOVĚK NA PRAHU NADČLOVĚKA 37
6.1 TEORÉMA O DVOU PODSTATÁCH 37
6.2 LEST BIOTU 39
6.3 …A LEST INTELEKTUÁLNA 40
6.4 MÍSTO LIDSKÉHO RODU 42
6.5 VYTVOŘENÍ ARTIFICIÁLNÍ BYTOSTI 44
6.6 NEPOVÍDKA 45
6.7 MÝTUS O MAŠINÁCH 46
7 ONTODICEA 48
7.1 NIKDY NEUZAVŘENÉ DOBRODRUŽSTVÍ 49
7.2 SVOBODA VŮLE 50
7.3 AXIOLOGICKÁ PRÁZDNOTA 52
7.4 MILOST 53
7.5 ESCHATOLOGIE 56
7.6 ABSOLUTNÍ SVOBODA 57
8 PSYCHOLOGICKÝ VÝZNAM (BONDYHO) ONTOLOGIE 61
8.1 NEFILOSOFICKÝ SMYSL FILOSOFIE? 62
8.2 „JDE TO Z NEVĚDOMÍ“ 63
8.3 FILOSOFIE – VĚDA, NEBO UMĚNÍ? 65
8.4 ANTIINTELEKTUALISMUS A PSYCHOLOGISMUS 66
8.5 ONTOLOGIČNO V LIDSKÉ DUŠI 68
8.6 STEJNĚ JSME VŠICHNI METAFYZIKOVÉ 69
8.7 ZPÁTKY K BONDYMU – ZPÁTKY S BONDYM 71
8.8 PROROK 73

… Je-li ontologie jen zbytečným podnikem ve svém metafyzickém nároku, může být prospěšná ve svém psychologickém účinku. Kantovsky řečeno, o transcendentním lze vypovídat jen v antinomiích. Ale ne každý je schopen uvědomit si obě strany pravdy, anebo spíš někdy je člověk příliš na jedné straně pravdy a metafyzicky mu ukázat pravdu opaku – smysl/nesmysl, apod. – může být psychologicky prospěšné. Bondyho filosofie není, jak je každému jasné, žádná věda, nicméně tento fakt nijak nesnižuje její hodnotu.
A co Bondy na své objevitelské cestě nalezl?

„Člověk je jenom ve svých rukou.“(E1,306)

celé najdete zde