Archív

Archive for the ‘Želva a prd’ Category

Želva a prd (2004)

23 března, 2009 Napsat komentář

(ke zdrojům filosofické kreativity)

(alétheia) Tolik úsilí vynaloženého na rozlišení pravdy a lži, taková touha přesvědčit někoho, že mám pravdu – a přitom jediný, kdo se o to stará, jsem já, jediný, který nevěřím své pravdě. Viděl jsem, slyšel jsem … něco tak hrozného, že musím věřit, že pravda je skrytá? (Přitom pravdy je třeba se bát asi jako včera popraveného vraha, nacházíme jen dávno provždy ztracené, lžeme o budoucích pravdách.)
(substance) Tolik pomlouvání času, tolik strachu ze změny: Čas neexistuje! Nikdy se nic nemění! — Jo, kdysi čas nebyl, nebylo třeba čekat na dlaň a chrastítko, to se to myslelo – bez příčin, bez budoucnosti.
(perverze) Až do čtyř byl klid, ale nová přání už nejde uspokojit hned. Návrat do bezčasí se odkládá a všechny pokusy o jeho uskutečnění jsou předem prohrané. A přece alternativa: nadčasové universum, v němž je vše páté přes deváté … Želva-skrytý sprinter píše na zeď No future! Pravý svět existuje a je zcela jiný!
(sub specie aeternitatis) Hm, máš pravdu, nad mraky je obloha věčně modrá. Máchni, indiáne, jazykem, ať se ti otevře hledisko věčnosti! Vejdi si do liduprázdného království moudrých. Jasné a chladné paprsky ozáří údolí pošetilých změn, ale kdo ví líp než ty, že nad mraky a větrem se nedá dýchat? Rychle, kochej se v nebesích snění, jsi tu sám, první, věčná chvíle …
(askeze) Tahleta snivá technologie sebe samého, proč aspoň nesní vleže, tenhle mstící se indián? Co koho nutí dokazovat, že čas, prostor, dobro, láska … jsou lži? Co má tenhle moudrý tvor, jemuž je jeho rozum cennější než životodárná nutná lež, proti všem těm bláznům, kteří pravdu prostě mají? Ani ten bezpodmínečný příkaz, který nikdo nikdy nesplnil, není úplně k ničemu …
(externalizace) Neuvaříš pro svůj šíp jiný jed, než který otrávil tebe. Spíš než jen stopou, je tvé dílo tvou minulostí samotnou, tvou vlastní železnou pannou. Takový jsi, taková je, indiáne, tvoje pravda, ani tvoje nápisy nejsou žádnými lžemi.
(histomat) Co a proč indiánovi vyčítat – vedle minulosti své je i minulostí nás všech. Třeba už skutečně žijeme v bezčasí, snad i na vlastní oči uvidíme, jak ta želva nakonec Achillea předhoní. Čím víc bude svět stát za prd, tím bude želva rychlejší.

Za inspiraci dík: S. Bartlettovi, E. Bondymu, M. Foucaultovi, S. Freudovi, D. Humovi, W. Kennickovi, S. Komárkovi, K. Marxovi, F. Nietzschemu, S. Pistols, K. J. Popmovi, J. Chasseguetové-Smirgelové, V. Vokolkovi, J. Wetlesenovi,
http://www.mediafire.com/?j51jmhqtawm