Archív

Archive for the ‘O hloupém internetovém časopise’ Category

O hloupém internetovém časopise (2006)

23 března, 2009 Napsat komentář

Informační revoluce přinesla zvláštní verzi světa, která je tvořena zdánlivě nekonečným počtem informací kolujících po elektronické síti. Jejím jazykem je dvojková numerická soustava, jejími žánry pak elektronická pošta, krátké textové zprávy, ICQ, chat a podobně. Všechno, včetně lidského života, začíná být redukováno na informace. Jako by skutečné bylo jen to, co se nachází na internetu. Lhostejno, že svět jedniček a nul, kabelů a integrovaných obvodů je pouze virtuální. Ten svět totiž začíná ožívat. Protože se lidé cítí u svých terminálů osamělí, chtějí mít virtuální přátele. Buď jen a jen pro sebe, nebo aby se jim mohli klanět jako digitálním superstars. A tak přicházejí abstrahované, vektorované, pixelované a renderované virtuální bytosti.
Takovými bytostmi jsou i Fred Aster a René Koranteng, průvodci nového internetového časopisu Re: pro aktivní čtenáře všech generací, kteří se nebrání novinkám. Kteří se vzpouzejí stávajícím řádům a konvencím a nebojí se budoucnosti. Re: nabízí úvahy o podobě budoucnosti, v jejichž podtextu je snaha uspíšit její příchod. Proto redaktoři hledají a vytvářejí nové trendy anebo přefomulovávají ty staré. Re: hodlá dosavadní i právě se rodící trendy mapovat a kriticky reflektovat a podílet se na jejich vzniku. Ostatně samotný časopis prý má být ztělesněním nového trendu. Snaží se budoucnost nejen předvídat, ale i zpřítomnit. Konkrétní předpovědi, proroctví či návody ovšem předkládat nechce. Rád by zůstal stejně nejednoznačný jako budoucnost.
René a Fred
Aster, tento danseur noble klasického ražení se stal typickým fenoménem své generace. Nejen díky svému elegantnímu vzhledu, dokonalým tělesným proporcím a vysoké kultuře pohybového projevu, ale i výjimečnému výrazu. V souvislosti s jeho interpretačními schopnostmi bývala skloňována slova jako herecká suverenita, neokázalá bravura, jevištní fluidum či charismatická osobnost. Dnes přestárlý tanečník zahleděný do minulosti se drží obranného přesvědčení – nazvěme jej eleatickým – totiž že vše tu už jednou bylo. Neustále vzpomíná na staré zlaté časy, kdy byl mladý, krásný a úspěšný. Na veškeré novinky nadává, poněvadž jim nerozumí a poněvadž cítí, že pro něj v novém světě nebude místo. V budoucnosti čeká jen smrt. Strach ze smrti přitom skrývá za rasistické poznámky o barevných tanečnících, kteří ho připravili o práci. Koranteng je naopak mladý a úspěšný televizní moderátor. Všechno nové vítá a podporuje. Má plno plánů a vizí, které chce uskutečnit. Asterovým rasismem opovrhuje, poněvadž jej ahistoricky považuje za dávno překonaný. Navíc si dobře uvědomuje, že jeho vlastní popularita je zčásti založena na tmavším odstínu pleti. Co totiž bylo dříve pokládáno za nepatřičné, je dnes sympaticky exotické a sexy. Aster a Koranteng se neustále špičkují. Fred si vůči Renému nikdy neodpustí rasistický vtípek. René zase Freda provokuje historkami o své údajně nadprůměrné sexuální výkonnosti. To se mu nedávno vymstilo, když byl obviněn ze znásilnění jednou ze svých (zhrzených) fanynek. Mediální honba spojená se soudním řízením ho přiměla odjet na zapřenou do Propan-Bhútánu. Neodbytným fotografům se snaží vyhnout za každou cenu. Očitá svědkyně dokonce tvrdí, že ho viděla, jak na jednom tržišti nakupuje převlečen za muslimku.
Od restartu po rébus
Základní rubriky časopisu představují (RE:)START, T(RE:)FA, DI(RE:)KT, (RE:)KVIEM, (RE:)VUE, (RE:)TRO, (RE:)FRAKCE, (RE:)VIZE, (RE):K, (RE:)MÍZA, (RE:)CENZE, T(RE:)TRA, PÁ(RE:)K, (RE:)MICS a (RE:)BUS. (RE:)START je úvodník psaný Fredem a Reném – představují v něm téma a náplň čísla a pochopitelně se v názorech na obojí rozcházejí. T(RE:)FA analyzuje téma čísla: nový trend. DI(RE:)KT je monologickým výlevem známé osobnosti inspirovaným problematikou současných nebo budoucích trendů, ale i ledasčem jiným. (RE:)KVIEM je jakýmsi předčasným nekrologem dosud žijícího člověka: snaží se o něm říci to, co by se řeklo, kdyby dnes zemřel, a také naznačit, že už by měl odejít. (RE:)VUE představuje kulturně-společenskou rubriku zabývající se novými trendy v hudbě, filmu, literatuře, umění a módě. (RE:)TRO zachycuje ustupující či nikdy nerozvinuté trendy. (RE:)FRAKCE obsahuje manifest trendu, který se právě hlásí o slovo. (RE:)VIZE kriticky analyzuje nové společensko-politické utopie. (RE:)K seznamuje čtenáře s průkopníky nových trendů. (RE:)MÍZA je věnována životnímu stylu aktivních lidí třetího věku, kteří ve stáří vidí nový začátek. (RE:)CENZE posuzuje novou literární, hudební a filmografickou produkci. T(RE:)TRA se zabývá sportem. Komentuje a předpovídá disciplíny, jež vznikají či teprve vzniknou. PÁ(RE:)K má být věnován kulinářským experimentům. (RE:)MICS představuje originální comicsy méně známých autorů a (RE:)BUS ukazuje nové kvizy, hlavolamy, hádanky a soutěže. Všechny články jsou přitom doplněny hesly stručně shrnujícími jejich obsah, Asterovým a Korantenkovým komentářem a bohatou obrazovou přílohou.
Nová konzumní eschatologie
V prvním (RE:)STARTU se mluví o trendologii jako o společensko-vědní disciplíně. Na tom, co a jakým< způsobem by trendologie měla vlastně zkoumat, se však Fred a René nemohou dohodnout. Tématem čísla jsou Světy a ráje jako nová konzumní eschatologie. Podle T(RE:)FNÉHO článku totiž konzumní společnost vstupuje do dalšího stádia svého vývoje. Dokládá to zvyšující se počet obchodů, restaurací a jiných zařízení, které mají v názvu „svět“ nebo „ráj“. Marketingové strategie se prý pomalu mění v jakousi konzumní eschatologii, která zákazníky frustrované množícími se apokalyptickými proroctvími láká na vizi společnosti šťastných a blažených lidí žijících pouze ve světech a rájích kabelek, koupelen, erotických pomůcek, telefonů, steaků, motorek či vodních sportů. DI(RE:)KT vzal do ruky Egon Bondy, který prostor využil k sáhodlouhému výkladu o tom, že je bezcharakterním člověkem. (RE:)KVIEM účtuje se životem Václava Havla. Autoři politologicko-religionistického komentáře významu Havlovy smrti se zaměřili na mytologické aspekty Havlovy figury a tvrdí, že Havlova smrt se stane klíčovým momentem jeho veřejného působení. Celý jeho život je podle nich vnímán Havlovými příznivci i odpůrci jako oběť, jejímž smyslem bylo dokázat, že vědomí předchází bytí. Konečného vítězství ducha nad hmotou dosáhnou v okamžiku jeho smrti všichni spolu s ním. (RE:)VUE se zabývá hip-hopovými diverzanty Supercroo a čerstvě se prosazujícím hudebním stylem alternativní country. (RE:)TRO předkládá paměti nebožtíka Josefa Šimka ze Semil. Šimek vzpomíná, jaké to bylo v sobotu dopoledne u Hajských, kolik potom hráli Semily v hokeji a jestli ještě někam večer šel. Před námi tak vyvstává plastický obraz životního stylu, ke kterému se nakonec ani sám Šimek nechtěl vracet… (zážitek z pointy nechceme čtenářům pamětí krást). (RE:)FRAKCE dává prostor manifestu bisexuálů nazvaný Být bi je in. Říká, že bisexuálové hráli roli obětních beránků v době počátků rozšíření AIDS, kdy je většinová společnost vinila z toho, že mezi ní tu „neřestnou infekci“ zatáhla z prostředí homosexuálů. Pro bisexuály je tato role, ne nepodobná osudu židů, typická a právě proto se prý v dnešním retro-kvasu stává bisexualita „symbolem určitého životního stylu a osobnostního nastavení. Bisexuálové jsou nezávislí, více otevření světu, jeho novinkám a proměnám. Demonstrují neplatnost tabuizovaných omezení a šíří ve společnosti neklid. V (RE:)VIZI kritizuje Petr Bláha globální elektronickou informační síť a její technokratické důsledky. Za (RE:)KA je prohlášen Ivan Kožin alias Noční orel, který se dokázal vymanit z dosavadních psychologických, sociálních a biologických pout a stal se transčlověkem. (RE:)MÍZA se zabývá takzvanými aktivními důchodci jako sociální skupinou. Referuje o nově vznikajících skupinkách, které se hlásí ke společné ideologii tzv. aktivní generace. (RE:)CENZE je věnována Ban Dita Festu, novému českému filmu o banánech a pro banány. Ban Dita Fest je stylizovanou reportáží z filmového festivalu, kterou shodou okolností vyhraje pětice snímků, které mají společného představitele hlavního hrdiny. Je jím kontroverzní „Blonďák“, jehož občasné excesy odporují uznávané banánové morálce. Kočka Dita, okrajová postava poněkud nudného snímku Obětní banánek a maskot celého festivalu zároveň využije zhoršující se Blonďákovy pověsti a usiluje o hlavní cenu festivalu. Většina festivalových diváků se přiklání na Ditinu stranu, autoři stylizované reportáže rovněž, a nechceme zapírat, že i recenzenti Ban Dita Festu se domnívají, že „dost bylo Blonďáka“. T(RE:)TRA představuje citytreking: nový rekreační sport, jenž získává stále víc příznivců mezi obyvateli měst všech věkových kategorií. PÁ(RE:)K nabízí recept na slavné amarouny. (RE:)MICS je věnován Šorelovu, Kobíkovu a Filipsovu comicsu o robotické revoluci na univerzitách, který volně navazuje na ábíčkovskou Vzpouru mozků. A (RE:)BUS představuje novou televizní soutěž s názvem O hlavu kratší, jež prověřuje schopnost úsudku v extrémních situacích.
Hloupost je in
Úspěch prvního čísla Re: je překvapivý. Proč se tisícům čtenářů líbí časopis, který je v zásadě nudný a hloupý? Paradoxně je to právě jeho hloupost, která je na internetu tuze vzácná. Všichni jsou tam totiž děsně chytří a princeznu může získat za ženu jen ten, kdo nic neví. Stejně jako Hloupý Honza, který neznal odpověď ani na jednu z otázek princezny Diody z internetového království Woknous. A to byly její hádanky jednoduché. Ptala se, kolik je sto dvacet dva tisíc sto dvacet dva krát sto dvacet dva tisíc sto dvacet dva, kolik činí povrch Země a kolik kilo váží kilo zlata. A protože všichni ostatní nápadníci věděli, že sto dvacet dva tisíc sto dvacet dva krát sto dvacet dva tisíc sto dvacet dva je čtrnáct milionů osm set devadesát osm tisíc osm set osmdesát čtyři, že povrch naší planety činí pět set deset milionů kilometrů čtverečních a že kilo zlata váží přesně kilo, stal se Diodiným manželem právě Hloupý Honza (viz Petr Stoličný: Hloupý Honza v síti. Praha 2002). Možná se ale Dioda nechá zase rozvést, až zjistí, že se na internetu objevilo něco ještě hloupějšího než Hloupý Honza. Vzala by si radši Reného nebo Freda, co myslíte?

(první číslo časopisu RE: se na stáncích vašich stránek objeví v polovině května 2006)

psáno v autorské dvojici s honzou civínem