Archív

Archive for the ‘Psychologické aspekty filosofické problematiky svobody’ Category

Psychologické aspekty filosofické problematiky svobody (2003)

25 března, 2009 Napsat komentář

V tomto článku zkoumám filosofii z psychoanalytického hlediska a snažím se filosofii uchopit jako určitou životní strategii, která má svou psychogenezi a která se vyznačuje jistými psychogeneticky založenými tendencemi. Mezi tyto tendence má patřit sklon přikládat maximální důležitost problematice svobody při současném sklonu pojímat svobodu jako svobodu negativní, tedy osvobození se od něčeho. Svůj pohled vycházející z práce K. Horneyové a čerpající inspiraci u F. Nietzscheho konfrontuji s názory L. S. Feuera a J. Piageta a na základě této konfrontace docházím k závěru o paradoxním sebe-znesvobodňujícím přístupu filosofie k sobě samé.

najdete tady
http://www.mediafire.com/?xzygiymmfmt