autor stránek

Mgr. Hynek Tippelt, Ph.D. vystudoval filosofii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde studium zakončil prací Základní situace. Nesubstanční ontologie Egona Bondyho, a na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kde pod vedením doc. Martina Hemelíka sepsal disertační práci Vztah ideje a afektu u Spinozy – inkrementálně-holistická interpretace. Absolvoval pětiletý výcvik v psychoanalytické psychoterapii při Institutu aplikované psychoanalýzy v Praze a v Opočně. Vyučoval na Katedře politologie a filosofie Filozofické fakulty a na Katedře společenských věd Fakulty životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Věnuje se psychoanalytické praxi formou rozhovoru během procházky parkem.

kontakt:
tippelt@centrum.cz
academia.edu
ResearchGate

publikace

[2022] R. ELISCHER, H. TIPPELT, Přechodné bytosti. Emoji jako symptom narcismu a nástroj regulace postmoderní kultury, in: ERGOT, ISSN 2533-7564, roč. 6, č. 1, s. 63-78.

[2021] H. TIPPELT, Logical Polis. The Philosophical Foundation of Democracy According to B. Spinoza, in: Central European Journal of Politics, DOI: 10.24132/cejop_2021_8.

[2021] H. TIPPELT, The Dictate of the Unconscious: The Latent Meaning of a Philosophical Text, in: E-LOGOS, ISSN 1211-0442, 28(1):50-59.

[2021] H. TIPPELT, Bůh čili příroda a násilí, in: ERGOT, ISSN 2533-7564, roč. 5, č. 2, s. 82-88.

[2021] H. TIPPELTInterpretation of affects: Spinozist approach to the issue of human emotionality, in: Ethics & Bioethics (in Central Europe), ISSN 2453-7829, roč. 11, číslo 1-2 (červen 2021), s. 23-36.

[2021] H. TIPPELTJak nalevo, tak napravo. Rub a líc současného satanismu II., in: ERGOT, ISSN 2533-7564, roč. 5, č. 1, s. 92-106.

[2020] H. TIPPELT, Being oneself and being self-conscious. Spinoza’s concept of freedom, in: E-LOGOS, ISSN 1211-0442, 27(1):56-70.

[2020] H. TIPPELTJak nalevo, tak napravo. Rub a líc současného satanismu I., in: ERGOT, ISSN 2533-7564, roč. 4, č. 2, s. 60-80.

[2020] H. TIPPELT, Vatikánská vize globalizace vzdělávání, in: ERGOT, ISSN 2533-7564, roč. 4, č. 1, s. 37-50.

[2019] H. TIPPELT, Aktuální poznámky o válce a smrti II, in: ERGOT, ISSN 2533-7564, roč. 3, č. 2, s. 58-69.

[2019] H. TIPPELT, Nástroj vraždy. K etickým aspektům sebevražedného přístroje Sarko, in: ERGOT, ISSN 2533-7564, roč. 3, č. 1, s. 52-61.

[2018] H. TIPPELT, Jedenácté přikázání. K psychologickým aspektům současného relativismu, in: M. ŠIMSA (vyd.) a kolektiv autorů, Relativismus a (post)pravda v demokracii , ISBN978-80-7561-109-3, Ústí nad Labem 2018, s. 42-50.

[2018] H. TIPPELT, Proč a jak přestat podporovat vzdělanost, in: ERGOT, ISSN 2533-7564, roč. 2, č. 2.

[2018] H. TIPPELT, Pojem euroskepticismu jako příklad uplatnění konceptuální moci, in: ERGOT, ISSN 2533-7564, roč. 2, č. 2.

[2018] H. TIPPELT, Mana krve. K psychologickým aspektům přijímání pod obojí,  in: ERGOT, ISSN 2533-7564, roč. 2, č. 1.

[2017] L. NOVOTNÝ, H. TIPPELT, Je třeba zkoumat Evropu? K filosofii euroskepticismu, in: E-LOGOS – Electronic Journal for Philosophy 2017, Vol. 24(1) 30–43, ISSN 1211-0442 (DOI 10.18267/j.e-logos.442), online, dostupné z: Should Europe be explored? The Philosophy of Euroscepticism (vse.cz).

[2017] H. TIPPELTKam vede „pčelovod“: Poslední gambit a Dostatečně všeobecná teorie řízení, in: J. HOBLÍK (vyd.) a kolektiv autorů, Filosofické procházky českou a ruskou literaturou, ISBN 978-80-7561-070-6, Ústí nad Labem 2017, s. 83-99.

[2017] H. TIPPELT, Příroda skoky nedělá, revoluce ano, in: ERGOT, ISSN 2533-7564, č. 2, online, dostupné z: https://ergotsite.wordpress.com/2017/02/01/mezi-radky-hledani-filosofickeho-textu/.

[2017] H. TIPPELT, Otevřená pevnost. K filosofickým aspektům přímé demokracie, in: Central European Journal of Politics 3 (1): 50–71.

[2017] H. TIPPELT, Mezi řádky. Hledání filosofického textu, in: ERGOT, ISSN 2533-7564, č. 1, online, dostupné z: https://ergotsite.wordpress.com/2017/02/01/mezi-radky-hledani-filosofickeho-textu/.

[2017] H. TIPPELT, Diktát nevědomí. Latentní význam filosofického textu, in: ERGOT, ISSN 2533-7564, č. 1, online, dostupné z: https://ergotsite.wordpress.com/2017/02/01/diktat-nevedomi-latentni-vyznam-filosofickeho-textu/.

[2016] H. TIPPELT, Syndrom (sebe)upálení, in: M. ŠIMSA (vyd.) a kolektiv autorů, Interpretace a kritika díla Jana Husa, ISBN 978-80-7561-045-4, Ústí nad Labem 2016, s. 96-110.

[2015] H. TIPPELT, Výklad afektů. K filosofickým otázkám psychologické práce s nevědomím, ISBN 978-80-7414-990-0, Ústí nad Labem 2015.

[2015] H. TIPPELT, Náboženství a demokracie přírody. Náboženské souvislosti požadavku na širší využívání prostředků přímé demokracie, in: M. ŠIMSA (vyd.) a kolektiv autorů, Náboženství a filosofie v sekulární demokracii, ISBN 978-80-7561-001-0, Ústí nad Labem 2015, s. 49-60.

[2015] H. TIPPELT, Lidé jsou prostě blbí. Egon Bondy a česká společnost, in: A2, ISSN 1803-6635, Praha 2015, č. 10.

[2015] H. TIPPELT, Demokracie bytí a transparence pravdy, in: M. ŠIMSA (vyd.) a kolektiv autorů, Kritická reflexe demokracie a občanské společnosti, ISBN 978-80-7414-903-0, Ústí nad Labem 2015.

[2013] H. TIPPELT, Nepředmětné myšlení nesubstanční reality, in: M. ŠIMSA (vyd.) a kolektiv autorů, Nepředmětné výzvy české filosofie. K myšlení Ladislava Hejdánka, ISBN 978-80-7414-621-3, Ústí nad Labem 2013.

[2012] H. TIPPELT, Být sám sebou a být si sebe sama vědom. Spinozovo pojetí svobody, in: A. HAVÍČEK (vyd.) a kolektiv autorů, Svoboda od antiky po současnost, ISBN 978-80-7007-327-8, Ústí nad Labem 2012.

[2012] H. TIPPELT, Jindy, jinde a jinak. Filosofie a změna paradigmatu očima psychoanalýzy, ISBN 978-80-87258-94-1, Praha 2012.

[2010] H. TIPPELT, Narcistická kočka a sadistický pavouk. Mezi spinozismem a psychoanalýzou, ISBN 978-80-254-8932-1, Ústí nad Labem 2010.

[2010] H. TIPPELT, Vztah ideje a afektu u Spinozy. Inkrementálně-holistická interpretace, ISBN 978-80-7414-261-1, Ústí nad Labem 2010.

[2009] H. TIPPELT, Metafyzika a psychoanalýza, in: M. ŠIMSA, P. SOUSEDÍK, M. NITSCHE et al., Návrat metafyziky? Diskuse o metafyzice ve filosofii 20. a 21. století, ISBN 978-80-7007-327-8, Praha 2009.

[2009] H. TIPPELT, J. CIVÍN, Marek Hrubec, S. Bowles, J. Harris, L. Hohoš. A. Hochschildová, B. Horyna, J. Keller, T. Pogge, W. J. Robinson, T. Shijun, O. Suša, N. Tideman, P. Vallentyne, I. M. Youngová: Sociální kritika v éře globalizace. Odstraňování sociálně-ekonomických nerovností a konfliktů. Praha 2008. Nakladatelství Filosofia, ediční řada Filosofie a sociální vědy, svazek 30. ISBN 978-80-7007-286-8, in: Filosofický časopis, ISSN 0015-1831, 59, No. 3, Praha 2009.

[2009] H. TIPPELT, J. CIVÍN, Hrozí nová studená válka?, in: A2, ISSN 1803-6635, Praha 2009, č. 9.

[2009] H. TIPPELT, Globalizace, válka a pud smrti, in: Mezinárodní vztahy, ISSN 0323-1844, r. 44, č. 2, Praha 2009

[2009] H. TIPPELT, J. CIVÍN, Vítězství kapitalismu, in: Britské listy, ISSN 1213-1792, 2009, online: http://blisty.cz/

[2008] H. TIPPELT, David Hume: Skeptik, překlad a komentář, in: Filosofický časopis, ISSN 0015-1831, 56, No. 2, Praha 2008.

[2008] H. TIPPELT, Marxistická mystika Egona Bondyho, in: Britské listy, ISSN 1213-1792, 2008, online: http://blisty.cz/

[2007] H. TIPPELT, O scholastikovi, in: Ergo, ISSN 1212-8317, UJEP Ústí nad Labem, 2007, č. 2.

[2007] H. TIPPELT, Strážce noci. O nepochopitelnosti provinciální filosofie, in: Ergo, ISSN 1212-8317, UJEP Ústí nad Labem, 2007, č. 1.

[2006] H. TIPPELT, Spinozova základní chyba, in: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Philosophica, ISBN 978-80-244-1711-0, ISSN 1212-1207, Olomouc 2006.

[2006] H. TIPPELT, Prométheus z Trevíru, in: Ergo, ISSN 1212-8317, UJEP Ústí nad Labem, 2006, č. 1.

[2006] H. TIPPELT, Zakázaný objekt, in: Ergo, ISSN 1212-8317, UJEP Ústí nad Labem, 2006, č. 2.

[2006] H. TIPPELT, J. CIVÍN, Objektivní vědec, in: Ergo, ISSN 1212-8317, UJEP Ústí nad Labem, 2006, č. 2.

[2006] H. TIPPELT, J. CIVÍN, O hloupém internetovém časopisu, in: Pandora, ISSN 1210-6782, 2006, č. 12.

[2006] H. TIPPELT, Spinozova základní chyba 5p3, in: Pro-Fil, ISSN 1212-9097, Katedra filosofie FF MU Brno, 2006, ročník VII, č. 1, online: http://profil.muni.cz/01_2006.php

[2005] H. TIPPELT, Poražený rebel a jeho asketická hvězda, in: Nietzsche a člověk, ISBN 80-239-5355-9, Univerzita Karlova v Praze, Praha, 2005, s.146-153

[2005] H. TIPPELT, J. CIVÍN, Pick, O.- Handl, V. (eds.): Zahraniční politika České republiky 1993 – 2004. Úspěchy, problémy a perspektivy. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2004, 268 stran, ISBN 80-86506-39-8, in: Středoevropské politické studie, ISSN 1212-7817, Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2005, r. 7, č. 2-3, online: http://www.cepsr.com/

[2005] H. TIPPELT, Hypochondrie, in: Ergo, ISSN 1212-8317, UJEP Ústí nad Labem, 2005, č. 1, s. 35-46.

[2005] H. TIPPELT, Post-pop. O taoismu, zrušení filosofie a obětním beránkovi, in: E-LOGOS Electronic Journal for Philosophy, ISSN 1211-0442, VŠE v Praze, 2005, online: e-logos.vse.cz

[2004] H. TIPPELT, Filosofie, askeze, rezignace, in: E-LOGOS Electronic Journal for Philosophy, ISSN 1211-0442, VŠE v Praze, 2004, online: e-logos.vse.cz

[2004] H. TIPPELT, Filosofie ve veřejném prostoru, in: Ergo, ISSN 1212-8317, UJEP Ústí n. Labem, 2004, č.1, s.29-43.

[2004] H. TIPPELT, J. CIVÍN, Idea univerzity, in: Ergo, ISSN 1212-8317, UJEP Ústí n. Labem, 2004, č.2, s.1-9.

[2004] H. TIPPELT, Sofistika přeškrtnuté ideji, in: Ergo, ISSN 1212-8317, UJEP Ústí n. Labem, 2004, č.2, s.22-36.

[2003] H. TIPPELT, Psychologické aspekty filosofické problematiky svobody, in: Ergo, ISSN 1212-8317, UJEP Ústí nad Labem, 2003, č. 2, s. 31-40.

[2002] H. TIPPELT, Jungova Septem Sermones ad Mortuos, in: Ergo, ISSN 1212-8317, UJEP Ústí nad Labem, 2002, s. 30-42.

  1. Zatím nemáte žádné komentáře.
  1. No trackbacks yet.

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

%d blogerům se to líbí: