Na těchto stránkách najdete převážně eseje a knihy věnované filosofii a psychoanalýze, něco publicistiky, studijní texty a pár experimentálních výtvorů. Užijte si čtení! Informace o autorovi stránek najdete zde.

Přechodné bytosti. Emoji jako symptom narcismu a nástroj regulace postmoderní kultury

20 června, 2022 Napsat komentář

Radan ElischerHynek Tippelt

Summary

Transitional Beings. Emoji as a Symptom of Narcissism and a Tool of Regulation in Postmodern Culture. This study examines the emoji phenomenon from an interdisciplinary perspective. First, we approach it from a media-historical angle, emphasizing the social-critical aspect. We then thematize the use of emoji in various forms of written text from a psychological perspective, mainly underpinned by psychoanalytic theory. In order to clarify the intrapsychic determination of the boom of emoji culture, we aim at formulating hypotheses regarding the latent meaning of the pictograms under discussion. We conclude that both media-historical and psychological perspectives show that emoji are primarily characterized not by a communicative (actually informative, openly communicative) function, but by a regulatory-control function. We interpret the demand for a tool that has this function as an expression of the narcissistic nature of the contemporary Western collective psyche, on the one hand, and the increasing ideologization of public discourse, on the other.

Shrnutí

Tato studie se zabývá fenoménem emoji z interdisciplinární perspektivy. Nejprve k němu přistupujeme z mediálně-historického úhlu, přičemž akcentujeme sociálně-kritický aspekt. Poté tematizujeme užívání emoji v různých formách psaného textu z psychologického hlediska, především s oporou psychoanalytické teorie. Za účelem objasnění intrapsychické determinace rozmachu emoji kultury směřujeme k formulování hypotéz ohledně latentního smyslu pojednávaných piktogramů. Docházíme k závěru, že jak z mediálně-historické, tak z psychologické perspektivy vysvítá, že emoji se vyznačují primárně nikoli sdělovací (fakticky informační, otevřeně komunikační) funkcí, nýbrž regulativně-kontrolní. Poptávku po nástroji, jenž touto funkcí disponuje, interpretujeme na jedné straně jako výraz narcistické povahy soudobé západní kolektivní psyché, na straně druhé pak ve smyslu stoupající ideologizace veřejného diskursu.

Open full article

Prométheus Spitteler

21 dubna, 2022 Napsat komentář

Překladatel knihy Petr Babka představí život a dílo extramundánního básníka, esejisty a kritika, jediného švýcarského nositele Nobelovy ceny za literaturu Karla Spittelera.

Spitteler_pozvánka-page-001

%d blogerům se to líbí: